İnşaat

İnşaat Hizmetlerimiz

Kamışoğlu İnşaat’ın inşaat öncesi ve sırasında gösterdiği hassasiyet ve önem, hizmet kalitesi ve beraberinde müşteri memnuniyetini getirmektedir.

» Arazi Seçimi
» Arazi Fizibilitesi ve Değerleme
» Program Geliştirme
» İhale Yöntem Analizi
» Konsept Taslakları
» Toplam Proje Bütçeleme ve Maliyet Danışmanlığı
» Kavramsal Keşif
» İş Takvimi
» Opsiyon / Sistem Analizi
» Maliyet Analizi
» İnşa Edilebilirlik Analizleri
» Tasarım Birlikteliği
» Tedarik Stratejileri ve Hacimli Satınalma

» İnşaatçı Eğitim Programı
» İnşaat Yönetimi
» Maliyet Yönetimi
» Zaman Yönetimi
» Kalite Kontrol
» İş Güvenliği Eğitimleri, Denetim ve Koordinasyonu
» Proje Koordinasyonu ve Lojistik Yönetimi
» İnşaat Sonrası Destek
» Kullanıcı Devir Koordinasyonu