Hafriyat

Kamışoğlu Grup, hafriyat hizmetleri konusunda Sapanca-Sakarya ve Kocaeli bölgesinde, güvenilir ve tecrübeli iş ortağınız olmaktan gurur duyar.

Yıkım faaliyetine başlamadan önce, yıkım safhasında ve yıkım sonrasında, ilgili mevzuatında öngörülen, yıkımda çalışanlar ve üçüncü şahıslar için güvenlik tedbirleri ile çevre koruma tedbirleri alınır.

Yürütülecek çalışmalar sırasında ve neticesinde ortaya çıkacak toprak, inşaat ve yıkıntı atıkları, çevre ve insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde toplanır, taşınır ve bertaraf edilir.

Hafriyat, inşaat/tamirat/tadilat ve yıkım işlemleri sırasında oluşacak gürültü emisyonları ile ilgili olarak, 11/12/1986 tarihli ve 19308 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gürültü Kontrol Yönetmeliği esaslarına uyulur.

Toprağın çıkartılması sırasında gürültü ve görüntü kirliliği ile toz emisyonlarını azaltacak tedbirlerin alınır ve faaliyet alanının çevresi kapatılır.

Kazıdan çıkacak toprak miktarı ile dolgu hacimleri eşitlenecek şekilde planlama yapılır ve hafriyat toprağının öncelikle faaliyet alanı içerisinde değerlendirilmesi sağlanır.

Hafriyat toprağının çıkartılması sırasında doğal drenaj sistemleri korunur ve olabilecek erozyona karşı önlem alınır. Çalışma yapılacak alanın yanındaki binalar, doğal drenaj, enerji ve telekomünikasyon tesisleri/sistemleri, kaldırım ve yol kaplaması korunur, olabilecek hasar ve erozyona karşı önlem alınır.

Atıklar, kaynağında en aza indirilir.

Makina ve Araç Parkı

  • 1 Adet Hyundai 18 tonluk ekskavatör
  • 1 Adet Manitou Büyük Forklift
  • 2 Adet JCB Kepçe
  • 5 Adet Kamyon
  • 1 Adet Silindir
  • 1 Adet Lobet
  • 1 Adet Tır